STEIN VAN ROSSEM

Wedstrijd

STEIN VAN ROSSEM Het huisvestingsproject "Papeblok" vormt samen met andere huisvestingsprojecten een sleutelproject binnen het vooropgestelde masterplan van de gemeente voor het welslagen van de beoogde kernversterking van Tervuren

STEIN VAN ROSSEM    
SVR website is loading...
 
 

Woonproject 69 appartementen
Tervuren

Wedstrijd

Het huisvestingsproject "Papeblok" vormt samen met andere huisvestingsprojecten een sleutelproject binnen het vooropgestelde masterplan van de gemeente voor het welslagen van de beoogde kernversterking van Tervuren.

Het projectgebied biedt op heden een onafgewerkte en onoverzichtelijke indruk, het bouwblok toont zich ter hoogte van de site immers van zijn "binnenzijde". Het is dan ook evident dat ter hoogte van de site bebouwing dient te worden voorzien, vorm gegeven als een afzomend volume dewelke het bouwblok zal vervolledigen.

Vanuit de bezorgdheid om enerzijds een hoge gebruikskwaliteit te genereren en anderzijds aanvaardbare volumes binnen een aangename buitenruimte te installeren, werden oplossingen gezocht om respectievelijk de ervaring van schaal af te stemmen naar de menselijke maat en naar de omgeving. De gebruiker is immers de voetganger-passant, de bewoner of de fietser die vertoeft binnen een beschermd dorpszicht.

Hiervoor werd op projectniveau het afzomend volume gefragmenteerd en gemodificeerd zodanig dat de ontstane volumes gaan accorderen met mens en omgeving.

Deze ingrepen werden zeer bewust en trefzeker uitgevoerd waardoor een maximum aan zicht en uitzicht, doorzicht en inzicht, doorgroening en ingroening, integratie en dooradering gerealiseerd wordt.

Ingevolge deze werkwijze is het mogelijk een vrij hoge densiteit (verdichtingsproject) te relateren aan een aangename, open en ruime "open ruimte". Op deze wijze is de site dan ook letterlijk een overgang te noemen tussen het achter gelegen centrum en het parkgebied, gelegen voor de site.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid