STEIN VAN ROSSEM

In samenwerking met Buro II & Archi+I (deel architectuur)

STEIN VAN ROSSEM Een nieuwe kantoorruimte werd voorzien en ingericht op een bestaand gebouw in het centrum van Brussel

STEIN VAN ROSSEM    
SVR website is loading...
 
 

Uitbreiding kantoorgebouw - Dakextensie
Brussel

In samenwerking met Buro II & Archi+I (deel architectuur)

Een nieuwe kantoorruimte werd voorzien en ingericht op een bestaand gebouw in het centrum van Brussel.

Ingevolge de centrale ligging van de verticale circulatie (trap en lift) bevat het middelste gedeelte, van de nieuwe kantoorruimte op de vierde verdieping, de meer publieke functies vanwege hun directe binding met de verticale circulatie (verbinding kantoor - gelijkvloerse inkom). Daardoor situeren zich links en rechts van deze kern de werkplekken vanwege hun meer op privacy gerichte karakter.

De centrale kern bevat de receptiezone, de wachthoeken, de vergaderruimten voor bezoekers en het sanitair. Hierdoor ontstaat een comfortabel gebruik van de kantoorvloer. Werknemers verplaatsen zich naar deze centrale kern in geval van besprekingen met klanten, waarbij de diverse werkplekken rond deze kern zo gevrijwaard blijven van externen.

De vergaderruimten, dewelke de fysieke grenzen vormen van het publieke gedeelte, worden uitgewerkt als gelijkwaardige herkenbare entiteiten. Ze worden uitgewerkt in profielloze akoestische gekleurde beglazing voor een optimale werking. Hierdoor genereren ze visuele transparantie en garanderen ze gebruiksefficiƫntie. De vergaderruimten worden bewust meer centraal in de ruimte gepositioneerd, los van elke mogelijke fysieke aansluiting ter hoogte van de gevel. Hierdoor intensiveren we enerzijds de waarneming richting stadslandschap (circulatie ter hoogte van de gevel). Anderzijds etaleren we binnen maximaal de ruimte en dit zonder in te boeten aan zicht, doorzicht, licht en uitzicht.

Tussen de vergaderruimten en de werkplekken worden steeds kastelementen voorzien voor archivering en kopie. Deze elementen, met een hoogte gelijk aan de halve hoogte van de ruimte doen zo dienst als visuele buffer tussen publiek deel en werkplek. De weloverwogen hoogte van deze buffers zorgt ervoor dat in zithouding geen enkele andere kantooractiviteit zichtbaar is. Enkel wanneer men recht staat heeft men overzicht over de kantoorvloer.

Dit principe wensen we tevens te herhalen op het vlak van de individuele werkplekken. Het is immers belangrijk in een open landschap omgeving enige privacy voor de gebruikers te waarborgen. Daarom gaat onze keuze naar meubilair met een voldoende hoge afscheiding boven het werkblad. Enerzijds wordt zo geborgenheid geboden bij het werken ter bevordering van de concentratie. Anderzijds behoudt men het overzicht bij het circuleren en dit ter stimulering van de interactie tussen de gebruikers.

De vijfde verdieping is verder opgevat als een open vloeiende ruimte waarbij de programmatische eisen naadloos op elkaar aansluiten. Hierdoor ontstaan communicatieve ruimten waarbij bezoekers en personeel maximaal gestimuleerd worden tot gesprek en overleg. In deze context maakt de cafetaria en de direct aan de trap gelegen zitruimte rechtstreeks deel uit van de circulatiezone.

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid