STEIN VAN ROSSEM

Wedstrijd

STEIN VAN ROSSEM Het gemengd inbreidingsproject "Hopmarkt" heeft tot doel de site, op heden gebruikt als openbare parkeerplaats in het centrum van de gemeente, een nieuwe bestemming te bieden

STEIN VAN ROSSEM    
SVR website is loading...
 
 

Handelsruimten en 126 appartementen
Asse

Wedstrijd

Het gemengd inbreidingsproject "Hopmarkt" heeft tot doel de site, op heden gebruikt als openbare parkeerplaats in het centrum van de gemeente, een nieuwe bestemming te bieden. Gezien zijn centrale ligging binnen het kernwinkelgebied is het immers overduidelijk dat het terrein zijn huidige functie op gebruiksniveau niet kan behouden.

Vanuit de opdrachtgever werden dan ook volgende minimale bestemmingsvoorwaarden vooropgesteld: 120 appartementen, 6000 m² gelijkvloers gelegen handelsruimte rond een openbaar plein van 3000 m² en 400 ondergrondse parkeergarages.

Het beeld van de "Hopmarkt" wordt op heden in hoofdzaak bepaald door zijn quasi continue omranding, zichtbaar als een amalgaam van bijgebouwen, achterbouwen, tuinafsluitingen en wachtgevels. Het is dan ook logisch de nieuwe bebouwing consequent te voorzien op het niveau van haar randen waarbij de voorgevels enerzijds de aantrekkelijkheid van de site zullen bepalen en anderzijds de pleinrand zullen definiëren.

Door binnen het basisvolume trefzeker insnijdingen te voorzien, architecturale accenten te plaatsen en aan bepaalde gebouwdelen poortfuncties toe te kennen wordt het project afgestemd naar de menselijke maat en integreert de site zich binnen het netwerk van pleinen, een gegeven wat het centrum van Asse uniek maakt.

Inzake verschijningsvorm wordt gekozen voor eenzelfde gevelmateriaal, zodanig dat het project zich manifesteert als een geheel en zo blijk zal geven van een eigen uitstraling en dus identiteit verwerft. Enerzijds als onderdeel van een pleinennetwerk (meso-schaal), anderzijds binnen een grootser geheel als bovenlokaal centrum (macro-schaal).

Deze website maakt gebruik van cookies voor optimale functionaliteiten.Bekijk ons privacy- & cookie-beleid